Skip to content
menu-icon-lq
close-icon-lq

Ratkaisut vieritestiyksiköille

Tarjoamme vieritestiyksiköille ja vieritestauksesta vastaaville henkilöille laajan valikoiman korkeatasoisia palveluita, jotka auttavat ylläpitämään ja parantamaan vieritestauksen laatua.

Vieritestiyksiköiden laadun ja osaamisen varmistaminen

Hoitotyön ja hoidon tarpeen arvioinnin tukena käytetään usein pikatestejä eli vieritutkimuksia, joilla pyritään nopeuttamaan ja optimoimaan potilaan hoitoprosessia. Pikatutkimuksia tehdään hyvin moninaisissa toimintaympäristöissä kuten ensihoidossa, kotihoidossa ja akuuttiosastoilla. Meillä on vuosikymmenien kokemus palveluiden tarjoamisesta juuri tälle osa-alueelle.

Vieritestisuositus ja vieritutkimuspassit ovat suomalaisten asiantuntijoiden luomat korkeatasoiset oppimateriaalit vieritutkimusten laadunvarmistukseen. Palvelukokonaisuus on tarkoitettu sekä vieritutkimuksista vastaaville asiantuntijoille että vieritutkimuksia suorittaville terveydenhuollon ammattilaisille.

Osaamisen varmistaminen

Peruskoulutus ei aina vastaa nykypäivän työelämän ja työtehtävien vaatimaa osaamistasoa. Oppiminen tulisi varmistaa, jotta organisaatio voi varmistua yksilöiden riittävästä osaamisen tasosta. Osaavalla henkilökunnalla varmistetaan potilasturvallisuus ja hoidon laatu.

Palvelumme sisältää kohdennettuja verkkokursseja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille mm. vieritutkimuksiin ja näytteenottoon liittyen. Verkkokurssimme sisältävät täydennyskoulutusosuuden ja tentin. Kursseillamme panostamme sisällön laatuun, rakenteeseen ja oppimiskokemukseen.

Asiakkaitamme ovat kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot. Palvelemme muun muassa kotisairaanhoitoa, työterveysyksiköitä, ensihoitoa, vanhuspalveluyksiköitä, neuvoloita ja oppilasterveydenhuolto. Palvelumme toimii myös tukilaboratorio-palveluita täydentävänä osana.

Tutustu palveluihimme

600x350 categories-5
Osaamisen tunnistaminen

Osaamistesti

Ammattihenkilöstön vieritestiosaaminen tulisi tunnistaa, jotta mahdollisiin osaamisvajeisiin voidaan reagoida. Tarjoamme maksuttoman osaamistestin henkilöstön osaamiskuilujen havainnoimiseksi. Osaamistestin avulla saatte tietoa juuri teidän yksikkönne koulutustarpeista visuaalisessa muodossa.

600x350 categories-7
Osaamisen varmistaminen

Vieritutkimuspassit

Kun pikatesteihin liittyvä koulutustarve on todennettu, on aika kerrata teoriaa ja varmistaa osaaminen. Tuotamme sisällöllisesti laadukkaan ja laajan oppimiskokemuksen, joka sisältää tutkimusprosessin kaikki vaiheet. Digitaalinen oppimisympäristömme mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun juuri omiin tarpeisiin räätälöidysti.

600x350 categories-4
Suositus

Vieritestisuositus

Labquality ylläpitää kansallista vieritestisuositusta. Maksuton vieritestisuositus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille ja työntekijöille. Suositus antaa kattavan teoriapohjan laadukkaiden vieritutkimusten tekemiseen ja ohjeita käytännön työhön.

600x350 categories-6
osaamisen ylläpito

Vieritutkimuspäivä

Vieritutkimuksiin keskittyvä käytännönläheinen koulutustapahtuma kerää yhteen terveydenhuollon parissa työskenteleviä hoitoalan ammattilaisia.

Tarjoamme myös

trainings-4

Koulutukset ja tapahtumat

Tarjoamme koulutuksia laboratorioalan ammattilaisille ja järjestämme vuosittain asiantuntijatapahtumia, joissa on loistavat verkostoitumismahdollisuudet ja ajankohtaisimmat puheenaiheet.

600x350 categories-20

Ulkoinen laadunarviointi

Ulkoisen laadunarvioinnin (lyh. EQA, External Quality Assessment) avulla verrataan oman yksikön saamaa tulosta muiden samaa tutkimusta tekevien suoritukseen. Tarkoituksena on varmistaa, että potilas saa saman tuloksen riippumatta tekijästä tai käyttöympäristöstä. Lisäksi tuloksista voidaan päätellä, että laite ja reagenssit ovat olleet toimivia näytteen tekohetkellä.

Viimeisimmät uutiset

27.03.2023

Laajennamme kliinisten tutkimusten palvelutarjontaamme lääkevalmistajille ja bioteknologiayrityksille

Labquality Oy ostaa puolalaisen Clinical Consulting -yhtiön, joka on lääkkeiden, bioteknologian ja lääkinnällisten laitteiden kliinisten tutkimuspalvelujen (CRO) tuottamiseen erikoistunut yritys.
Lue lisää
15.03.2023

Ilmoittaudu uusille EQA-pilottikierroksille

Ilmoittautuminen uusille EQA-pilottikierroksille on auki maaliskuun loppuun asti.
Lue lisää
13.03.2023

Tervetuloa uusille nettisivuillemme!

Uudet, modernit nettisivumme tarjoavat paremman ja käyttäjäystävällisemmän kokemuksen asiakkaillemme.
Lue lisää
08.03.2023

Uusi koulutus: Laadukas ja vertailukelpoinen tieto sote- ja pelastuspalveluissa

Järjestämme ensimmäistä kertaa laadukas tieto -koulutustapahtuman sote- ja pelastuspalveluiden ammattilaisille sekä tiedon laadukkuudesta kiinnostuneille.
Lue lisää
07.03.2023

Uusi koulutus: Verenkuvatulosten tulkinta

Tule mukaan uuteen koulutukseemme ja opit arvioimaan verenkuvatuloksia ja niiden luotettavuutta.
Lue lisää
Miia Kämppi

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

user
Miia Kämppi
Training Manager
contact-email
miia.kamppi@labquality.com

Yhteydenotto