Skip to content
menu-icon-lq
close-icon-lq

ISO 14001-standardi tutuksi -koulutus sote-organisaatioille

Etusivu / Koulutukset ja tapahtumat / ISO 14001-standardi tutuksi -koulutus sote-organisaatioille

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän käyttö sote-organisaatiossa varmistaa ympäristönäkökohdat huomioivan johtamisen, riskienhallinnan ja prosessien tuotannon ja kehittämisen. ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä ISO 9001 -johtamisjärjestelmästandardin rinnalla luo rakenteet pitkäkestoiseen ja laadukkaaseen, taloudellisesti kannattavaan palvelutuotantoon ympäristötekijät huomioiden. Sertifiointi on tapa saada oman toiminnan laadukkuus ja tuloksellisuus julki nähtäväksi asiakkaille ja sidosryhmille.

Tämä koulutus antaa yleiskatsauksen ISO 14001-standardiin ja sen mukaiseen ympäristöjärjestelmään sekä standardin vaatimuksiin sosiaali- ja terveydenhuollossa hyvin käytännön esimerkein.

Kohderyhmä

Koulutus on suunniteltu laatupäälliköille ja muille laadusta vastaaville henkilöille, jotka tekevät töitä laatujärjestelmien ja laadunhallinnan parissa. Kurssi sopii hyvin myös ympäristöjärjestelmän rakentamista harkitseville.

Koulutuksen käytyäsi

Ymmärrät ISO 14001-standardin merkityksen ja ympäristönäkökohtien huomioimisen sosiaali- ja terveysalan laadunhallinnassa ja osaat viedä standardin vaatimuksia käytäntöön.

Muuta huomoitavaa

Standardi tutuksi -koulutuksen käyneelle suositellaan sisäinen auditointi -koulutusta, mikäli kiinnostuit ympäristönäkökohtien arvioinnista organisaatiosi toiminnassa ja haluat lisätä osaamistasi standardinmukaisuuden arvioinnissa.

Kouluttajat

Merja Himanto
Merja Himanto
Johtava auditoija
merja.himanto@labquality.com

”Minulla on pitkä työkokemus erilaisista sosiaali -ja terveydenhuoltoalan tehtävistä. Työkokemusta on kertynyt erityisesti liiketoiminnan, henkilöstön sekä laadunhallinnan johtamisesta.

Projektityö ja laadunhallinta tuli tutuksi myös vastatessani erilaisten kliinisten lääketutkimusten koordinoinnista usean vuoden ajan.

Toimin tällä hetkellä johtavana auditoijana sekä kouluttajana Labquality Oy:ssa. Hallitsen hyvin erilaisiin sote-organisaatioihin soveltuvat laadunhallintajärjestelmät sekä niihin liittyvät vaatimukset (ISO 9001, SFS-EN 15224 sekä SHQS).”

Koulutuksen sisältö

 • Laadunhallinnan ja ISO 14001-standardin keskeiset periaatteet ja menettelyt
 • ISO-standardin käsitteet ja vaatimukset
  • Yleiset vaatimukset
  • Dokumentaatiovaatimukset
  • Johtaminen ja laatupolitiikka
  • Riskienhallinta
  • Resurssien hallinta
  • Toiminnan suunnittelu ja ohjaus
  • Suorituskyvyn arviointi ja jatkuva parantaminen
 • Sertifiointiprosessi – ympäristönäkökohtien varmistaminen ulkoisen arvioijan toimesta

Laskutus- ja peruutusehdot

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kaksi viikkoa (14 vuorokautta) ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 100% osallistumismaksun. Peruutukset tehdään aina kirjallisesti osoitteeseen: koulutus@labquality.fi.

Osallistuva organisaatio voi halutessaan vaihtaa osallistujaa veloituksetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ennen tilaisuutta osoitteeseen: koulutus@labquality.fi. Osallistumismaksu laskutetaan välittömästi tilaisuuden jälkeen. Koulutustilaisuus vahvistetaan osallistujalle sähköpostitse noin viikko ennen tilaisuutta.

Labquality pidättää oikeuden koulutustilaisuuden peruttamiseen liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla uusista tuotteista, palveluista, koulutuksista ja tapahtumista!