Skip to content
menu-icon-lq
close-icon-lq

Laadunhallintajärjestelmää suunnitteleville organisaatioille

Autamme asiakkaitamme onnistumaan – vaikuttava laadunhallinta kilpailuetuna ja osana vastuullista palvelutuotantoa.
Haluamme olla vahvasti mukana asiakkaidemme kumppanina ja tukea heitä kilpailukyvyn, asiakas- ja potilasturvallisuuden ja vaikuttavan kehitystyön edistämisessä. 

Laadun asiantuntijat palveluksessasi

Laatuasiantuntijamme palvelevat asiantuntevasti sote-ammattilaisia laadunhallinnan kysymyksissä. Koulutamme laadun johtamiseen, standardin soveltamiseen ja sisäisten auditointien toteutukseen sekä teemme ulkoisia auditointeja eri laatujärjestelmiin ja säteilylakiin perustuen. Meillä on kymmeniä sote-alan toimijoita asiakkaina ympäri Suomea. 

Yksinomaan sote-ammattilaisille palveluja tuottavana tahona meillä on laaja kokemus ja osaaminen sekä hyvä asiakkaan toimialan ymmärrys. Tunnistamme, millaisia haasteita toimintaympäristön muutokset saattavat synnyttää asiakkaillemme laadunhallintaan ja palveluiden häiriöttömään tuottamiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa.  

Tutustu palveluihimme

Toimintamallimme perustuu siihen, että kaikki tehdään asiakkaan kanssa yhdessä: päätetään mihin panostetaan ja miksi, sekä mitä tavoitellaan ja viekö se asiakkaan toiminnan kehityskulkua toivottuun suuntaan. Haluamme olla avoimia, keskustelemme asiakkaan kanssa mahdollisuuksista, teemme suunnitelmat ja laskemme kolmivuotiskauden kustannukset.  

9-course-tile-hero

ISO 9001

Varmista kilpailukyky ja toivottu laatu ISO 9001 –johtamisjärjestelmästandardilla.  

13-course-tile-hero

SFS-EN 15224

Kehitä potilasturvallisuutta ja kliinisiä prosesseja SFS-EN 15224 laadunhallintajärjestelmän avulla.

7-course-tile-hero

SHQS (Social and Health Quality Standard)

SHQS-standardi on sote-organisaatioiden laatujohtamisen työkalu. 

12-course-tile-hero

ISO 14001

ISO 14001 -standardi antaa selkeät raamit ympäristöjohtamiselle. 

15-course-tile-hero

Kliiniset auditoinnit

Vuonna 2018 voimaan tullut säteilylaki edellyttää lääketieteelliseen säteilynkäyttöön kohdistuvia ulkoisia kliinisiä auditointeja. 

11-course-tile-hero

Auditointi- ja sertifiointiprosessit

Tutustu Labqualityn auditointi- ja sertifiointiprosesseihin.

Ulkoiset auditoinnit

Ulkoiset auditoinnit tuottavat tietoa johtamisjärjestelmän tai palvelutuotannon vaatimuksenmukaisuudesta, henkilöstön osaamisvaatimuksista, riskienhallinnasta ja kyvystä tunnistaa kriittiset asiakas- ja potilastarpeet ja hallita hoito- ja palveluprosesseja. 

Meillä on laaja verkosto erityisalojen asiantuntijoita sekä laadunhallinnan ja johtamisjärjestelmästandardien osaajia. Tarjoamme sähköisen ohjelman/alustan auditointiprosesseihin ja raportointiin.  

 

”Harvoin löytyy one size fits all –ratkaisua, joten me räätälöimme asiakkaillemme parhaimman kokonaisuuden koulutusten, laajan erikoisalojen asiantuntijaverkoston, ulkoisten auditointien ja tarvittaessa yhdistelmäauditointien ja digitaalisten palvelujen avulla.”

Asiakastapaus

Laadunhallintajärjestelmän sertifioinnin vaikutus Sydänsairaalan toimintaan

Tutustu myös näihin palveluihin

600x350 categories-8

Auditoinnin ja sertifioinnin asiantuntijamme

Palvelussamme on päätoimisina pätevät ja koulutetut auditoijat ja kouluttajat, joilla kaikilla on vähintään viiden vuoden auditointikokemus sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden toiminnoista ja tukipalveluista.

600x350 categories-6

Koulutukset ja tapahtumat

Labquality tarjoaa koulutuksia laboratorioalan ammattilaisille ja järjestää vuosittain asiantuntijatapahtumia joissa on loistavat verkostoitumismahdollisuudet ja ajankohtaisimmat puheenaiheet!

600x350 categories-4

Palvelut vieritestaukseen

Tarjoamme vieritestiyksiköille ja vieritestauksesta vastaaville henkilöille laajan valikoiman korkeatasoisia palveluita, jotka auttavat ylläpitämään ja parantamaan vieritestauksen laatua.

Kati Räätäri

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

user
Kati Räätäri
Head of Sales
contact-email
kati.raatari@labquality.com
+358 40 6627 688

Yhteydenotto