Skip to content
menu-icon-lq
close-icon-lq

Auditointi- ja sertifiointipalvelut

Me palvelemme

Palvelussamme on päätoimisina pätevät ja koulutetut auditoijat ja kouluttajat, joilla kaikilla on vähintään viiden vuoden auditointikokemus sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden toiminnoista ja tukipalveluista.  

Kokeneet laadun ammattilaiset palveluksessasi

Kaikilla päätoimisilla auditoijilla on pääauditoijapätevyys ISO 9001 -standardiin ja lisäksi auditoijapätevyys myös 1-2 muusta laatujärjestelmästä. Kaikilla auditoijilla on yli kymmenen vuoden työkokemus sote-toimialalta yleisesti.  

Ulla-Mari ”Uma” Aakula

”Parasta työssä on sen monipuolisuus”   

Ulla-Mari – tuttavien kesken ”Uma” – vastaa Labqualityllä erityisesti säteilynkäytön kliinisistä auditoinneista. Hän on työskennellyt Labqualityllä vuodesta 2015. Uman mielestä monipuolisuus on yksi hänen työnsä parhaimmista puolista.  

– Tässä työssä pääsee perehtymään laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan ja tekemään yhteistyötä alan toimijoiden kanssa. Työssäni parhaimpia asioita ovat myös mukavat asiakkaat ja jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö, Uma sanoo. 

Auditointityössä on tärkeää seurata aikaa ja perehtyä uudistuviin säännöksiin ja lakeihin. Esimerkiksi vuonna 2018 astui voimaan uusi säteilylainsäädäntö, jonka mukaan säteilynkäytön toiminnanharjoittajien on nykyisin toimittava. Uma kannustaa ottamaan yhteyttä, jos kliinisen auditoinnin vaatimukset tuntuvat epäselviltä. 

– Kannattaa olla rohkeasti yhteydessä, jos jokin asia auditointien osalta mietityttää!  

uma-aakula-150x150

Kuka: Ulla-Mari ”Uma” Aakula
Mitä tekee: Toimii auditoijana auditointi- ja sertifiointitiimissä, jossavastaa säteilynkäytön kliinisisistä auditoinneista. Toimii myös kouluttajana.
Tausta: Röntgenhoitaja diagnostiikan puolelta, tuli töihin Labqualitylle vuonna 2015 erikoissairaanhoidon esimiestehtävistä. 
Työskentelymotto: Parhaimmalla mahdollisella tiedolla ja taidolla!
Parasta työssä: ”Tässä työssä pääsee tarkastelemaan ja kehittämään sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa aitiopaikalta!” 

Susanna Friman

”Laatujärjestelmä toi ahaa-elämyksen!”   

Susanna Friman aloitti Labqualityn auditoinnin ja sertifioinnin tiimissä asiantuntijana maaliskuun alussa. Taustallaan Susannalla on laaja skaala asiantuntija-, esimies- ja johtotehtäviä terveydenhuollon alalla.

– Laatuun hurahdin niin, että silloinen työpaikkani halusi ottaa laatujärjestelmän käyttöön. Lähdin kouluttautumaan siihen ja nielaisin laatusyötin ihan ensiheitolla, Susanna kertoo.

Laatujärjestelmän käyttöönotto toi Susannalle ahaa-elämyksen, koska se oli niin toimiva työkalu organisaation toiminnan arvioimiseen ja onnistumisen osoittamiseen.

– Sitten vuosien kuluessa nälkä kasvoi syödessä ja lähdin suorittamaan jatko-opintoja aihepiiristä.

susanna-e1663827193104-131x150

Kuka: Susanna Friman
Mitä tekee: Auditointi- ja sertifiointipalvelujen asiantuntija
Tausta: Työskennellyt 25 vuotta terveydenhuoltoalalla asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä. 
Työskentelymotto: Kerralla oikein!
Parasta työssä: ”Koen, että minulla on eturivin paikka peilata verkostojeni avulla muuttuvaa sote- ja pelastustoimen kenttää ja osaltani tukea organisaatioiden ennakoivaa laadunhallintaa.”

Tällä hetkellä Susanna tekee väitöskirjaa laadunhallinnasta ja laadun arvioinnista sote-sektorilla. Labqualityn asiantuntijan roolissa iso osa hänen työstään on verkostoitumista tulevien hyvinvointialueiden kanssa ja laadunhallinnan varmistamisen tukeminen tulevan omavalvontavelvoitteen edessä. Lisäksi Susanna työskentelee SHQS-laatujärjestelmän tuotekehityksen parissa sekä pitää laatuun ja standardeihin liittyviä koulutuksia.

Parasta työssä on Susannan mielestä monipuolisuus ja vaihtelevuus.

– Minulla on mielestäni näköalapaikka tähän muutokseen ja saan olla omalta osaltani tuottamassa työkalua yhtenäiseen ennakoivaan laadunhallintaan.

Nina Heinola

”Kaiken takana on laatu”   

Nina työskentelee Labqualityn auditointi- ja sertifiointitiimissä palvelujohtajana, minkä lisäksi hän kouluttaa jonkin verran. Hän on työskennellyt pitkään sote-alan johtotehtävissä ja toiminut myös sopimusauditoijana. Nina innostuu aina, kun keskustelu ajautuu laatuaiheisiin:   

– Mielestäni laatu ei ole ”mitään erillistä”, vaan laatu ja laadukkuus liittyvät meidän kaikkien työhön. Sote-alalla laadukas toiminta on myös keskeinen tekijä asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamisessa. Laatujärjestelmät ja niiden menetelmät ovat erinomaisia työkaluja oman työn kehittämiseen ja laadukkaan palvelun tuottamiseen, Nina miettii.  

Nina kannustaa ottamaan auditoinnin mahdollisuutena kehittää toimintaa ja oppia uutta.  

– Poikkeamien havaitseminen on aina tilaisuus parantaa tekemistä ja päästä tulevaisuudessa entistäkin parempiin lopputuloksiin! 

Nina_Web-150x150

Kuka: Nina Heinola
Mitä tekee: Toimii palvelujohtajana Labqualityn auditointi- ja sertifiointitiimissä. 
Tausta: Työskennellyt aiemmin sosiaali- ja terveysalan sekä tutkimus- ja kehitysprojektien päällikkötehtävissä.    
Työskentelymotto: Ninan motto liittyy auditoinneissa mahdollisesti esille nouseviin poikkeamiin: ”Suhtaudu poikkeamiin positiivisesti – ne toimivat apuna oppimisessa ja toiminnan kehittämisessä!” 
Parasta työssä: ”Ihmisten kanssa työskentely ja mahdollisuus kehittää sote-palveluja alan ammattilaisten kanssa.” 

Merja Himanto

”Laatu on tapa tehdä työtä”   

Merjalla on vankka tausta projekti- ja liikkeenjohdon tehtävistä sote-alan yrityksissä. Auditointien ja koulutusten lisäksi Merja vastaa Labqualityllä ISO-sertifiointitoiminnasta: hän muun muassa ylläpitää käytännön työnohjeistuksia ja seuraa laatujärjestelmien päivittyviä vaatimuksia. Merja korostaa laatujärjestelmän tärkeyttä organisaation toiminnassa.   

– Ei ole varmaankaan yhtään organisaatiota, mistä ei löytyisi keskeneräisiä ja korjaamista vaativia asioita. Laadunhallintajärjestelmän avulla nämä kehittämistä vaativat asiat tehdään näkyviksi. Näin varmistetaan myös korjaavien toimenpiteiden loppuun saattaminen, Merja sanoo. 

Merjan mielestä laatu ei ole vain yksi osa organisaatiossa, vaan se pitäisi nähdä laajemmin:   

– Laadunhallinta ei saisi koskaan olla irrallinen prosessi organisaation arjen työstä. Parhaimmillaan toteutettuna laatu on ”tapa tehdä työtä”, joka hyödyntää sekä organisaation tavoitteisiin pääsemistä että asiakasta – unohtamatta henkilöstöä. 

merja-himanto-150x150

Kuka: Merja Himanto
Mitä tekee: Toimii johtavana auditoijana ja kouluttajana sekä vastaa Labqualityn auditointi- ja sertifiointitoiminnasta.
Tausta: Työskennellyt aiemmin erilaisissa projekti- ja johtotehtävissä muun muassa lääketutkimusten parissa sekä liiketoimintajohtajana sote-toimialalla. 
Työskentelymotto: Jos haluat mennä nopeasti, kulje yksin. Jos haluat päästä pitkälle, kulje yhdessä! 
Parasta työssä: ”Asiakkaiden kanssa toimiminen ja sen pohtiminen yhdessä, mistä kaikista asioista laatu käytännössä muodostuu.” 

Marja Pokka-Vuento

”Auditoinnista ryhtiä toimintaan”   

Marja on pitkän linjan labqualitylainen, sillä hän on työskennellyt yrityksessä jo vuodesta 2008 monipuolisissa tehtävissä. Marja innostuu toiminnan kehittämisestä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. 

– Parasta työssäni on, kun pääsen iloitsemaan laatujärjestelmän myötä tulevista kehitysaskelista yhdessä eri sote-organisaatioiden edustajien kanssa. On kiinnostavaa päästä tekemään yhteistyötä erilaisten asiakasorganisaatioiden kanssa, Marja pohtii.  

Marja puhuu mielellään laatujärjestelmien ja auditoinnin hyödyistä sote-organisaatioille. 

– Toimiessani auditoijana olen saanut kiinnostavia huomioita auditointiprosessin eduista. Kerron usein uusille asiakkaille hyvän vertauksen, jonka kuulin asiakkaaltamme ja joka mielestäsi kiteyttää asian hyvin: auditointi antaa laatujärjestelmälle ja toiminnalle ryhtiä ja toimii näin ”luudanvartena” koko johtamisjärjestelmälle.  

Kuka: Marja Pokka-Vuento 
Mitä tekee: 
Toimii johtavana auditoijana.  
Tausta:
 On työskennellyt aiemmin perus- ja erikoissairaanhoidossa sekä järjestöpuolella muun muassa johtavan konsultin tehtävässä. Koulutukseltaan sairaanhoitaja ja hallintotieteiden maisteri. 
Työskentelymotto: 
Jokainen haaste on mahdollisuus!
Parasta työssä: 
”Se, että pääsee konkreettisesti kehittämään toimintaa yhdessä asiakkaiden kanssa laatujärjestelmien avulla.”  

Kati Räätäri

”Asiakkaille on hienoa tarjota vankkaa osaamistamme”   

Kati Räätärin vastuulla on Labqualityn auditointi- ja sertifiointipalveluiden myynti.    
– Rohkaisen ja kannustan sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita kehittämään johtamistaan laadunhallintapalveluidemme avulla. Labqualityn asiantuntijoilla on kaikilla todella syvä osaaminen omilla erityisalueillaan, ja sitä osaamista voin ylpeästi tarjota asiakkaillemme, Kati iloitsee.  

Hänen mielestään on ollut hienoa huomata, että systemaattinen laadunhallinta nähdään nykyisin luonnollisena ja oleellisena osana johtamista. Lisäksi monet organisaatiot hyödyntävät erilaisia työkaluja, kuten vaikkapa laatukriteeristöjä tai erilaisia sähköisiä ohjelmia.  

– Ulkoisella laadunarvioinnilla on aina ollut oma rooli laadun kehittämisessä, mutta sitäkin roolia voi ja pitää kehittää. Tehokkainta onkin jos, asiakas voi käyttää ulkoista laadunarviointia suunnitellusti siinä, kuinka he pystyvät paremmin toteuttamaan omaa strategiaansa ja pääsemään tavoitteisiinsa. Ulkoinen laadunarvioija kannustaa asiakasta eteenpäin, jotta he voivat joka päivä täyttää omien asiakkaidensa vaatimukset parhaalla mahdollisella tavalla!  

Kati_R_Web-150x150

Kuka: Kati Räätäri 
Mitä tekee: 
Myyntijohtaja auditointi- ja sertifiointipalveluissa. 
Tausta:
 Työskennellyt sote-alan eri toimijoiden kanssa 90-luvulta alkaen muun muassa lääkehoidon ja potilastietojärjestelmien parissa.
Työskentelymotto:
 Huolehdi siitä, että sinulla on aina jotain mukavaa edessäsi, jota odottaa! 
Parasta työssä:
 ”Työssäni on parasta se, että saan työskennellä laajasti erilaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen toimijoiden kanssa ja hakea heille ratkaisuja johtamisen, kehittämisen ja erityisesti laadunhallinnan tueksi.”  

Kati Venäläinen

”Aina valmiina auttamaan”   

Kati Venäläinen työskentelee Labqualityn auditointi- ja sertifiointipalvelujen asiakaspalvelukoordinaattorina. Tämän lisäksi hän on Laatuportti-järjestelmän tukihenkilö asiakkaille. Kati on elementissään asiakaspalvelutyössä. 

– Tykkään asiakaspalvelutyöstä! Siinä on monia hyviä puolia: saa muun muassa oppia uutta ja työskennellä yhdessä muiden ihmisten kanssa. Koskaan ei myöskään tiedä, millaisia tilanteita työpäivän varrella tulee eteen, Kati pohtii.     

Tavallista työpäivää ei asiakaspalvelukoordinaattorin työssä olekaan, vaan työpäiviin mahtuu niin rutiinitehtäviä kuin hetkessä elämistäkin yllättävien tilanteiden tullessa vastaan. Monipuolisessa toimenkuvassa Kati luottaa mottoonsa: 

– Minulla on partiotaustaa ja sieltä tulee myös mottoni: ”Aina valmiina!” Tämä sopii hienosti asiakaspalvelutyöhön. 

Kuka: Kati Venäläinen 
Mitä tekee: 
Toimii asiakaspalvelukoordinaattorina. 
Tausta: 
Työskennellyt laboratorioalan yrityksissä 15 vuotta ennen kuin aloitti työt Labqualityllä. Koulutukseltaan bioanalyytikko.   
Työskentelymotto:
 Aina valmiina!
Parasta työssä: 
”Sanalla sanottuna: asiakaspalvelu! Tykkään asiakaspalvelutyöstä todella paljon. Se on monipuolista ja koostuu vaihtuvista tilanteista.”  

Kati Räätäri

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

user
Kati Räätäri
Myyntijohtaja
contact-email
kati.raatari@labquality.com
+358 40 6627 688

Yhteydenotto