Skip to content
menu-icon-lq
close-icon-lq

ISO 9001

Varmista organisaatiosi kilpailukyky ja toivottu laatu ISO 9001 -johtamisjärjestelmästandardilla.

ISO 9001 -standardi sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa

ISO 9001 -standardia käytetään laajalti erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa niiden toimintasektorista, koosta ja niiden tuottamista palveluista riippumatta. 

Vaikuttava laadunhallinta on yksi organisaation keskeinen kriittinen menestystekijä. Standardiperusteinen johtamisjärjestelmä luo rakenteet pitkäkestoiseen ja laadukkaaseen, taloudellisesti kannattavaan sekä panostukset ja resurssit parhaalla mahdollisella tavalla käytössä olevaan palvelutuotantoon.

Standardinmukainen toiminta

ISO 9001 -standardinmukainen toiminta osoittaa, että organisaation toiminta on laadukasta ja korkeaa asiakas-, potilas- ja sidosryhmätyytyväisyyttä edistävää.

Ulkoiset auditoinnit

Ulkoisilla auditoinneilla varmistamme, että ISO 9001 -standardin mukainen laadunhallintajärjestelmänne toimii ja on kestävällä pohjalla, kehittyy ja vie toimintaanne toivottuun suuntaan. Hyöty syntyy asiakkaan oman toiminnan tulosten kautta. 

Sertifiointi

Sertifiointi on tapa saada oman toiminnan laadukkuus ja tuloksellisuus julki nähtäväksi objektiivisen ja riippumattoman sertifioijan toimesta. Labquality on akkreditoitu ISO 9001 -standardin sertifioija. 

Sertifiointiprosessin vaiheet

1. Organisaation strateginen päätös

Päätös laadunhallintajärjestelmän käyttöönotosta lähtee aina ylimmältä johdolta ja heidän sitoutumisestaan laadunhallintajärjestelmän käyttöön. Valittavan laadunhallintajärjestelmän tulee tukea organisaation strategian sisältöä ja asetettuja tavoitteita.

Laadunhallintajärjestelmästä voidaan käyttää useita eri termejä: mm. johtamisjärjestelmä, laadunhallintajärjestelmä, toiminnanohjausjärjestelmä. Standardit eivät edellytä tietyn sanaston käyttöönottoa. Käytettävien termien valinta on organisaation oma valinta.

2. Määrittelytekninen päätös

Ydinprosessien ja muiden kriittisten prosessien määrittelytekninen päätös laadunhallintajärjestelmän noudattamiseksi.

Yrityksen tuottama palvelu tai tuotteet ovat lähtökohtana ydinprosessien valinnalle ja niiden kuvaamiselle. Eri prosessien välinen vuorovaikutus tulee kuvata. Prosessit ovat ketjutoimintoja, esim. sydänpotilaan hoitopolku. Prosessia ja prosessin kulkua pitää pystyä arvioimaan.

3. Laadunhallintajärjestelmä

Organisaation oman laadunhallintajärjestelmän määrittely ja rakentaminen

  • perehdytään valitun standardin vaatimuksiin
  • verrataan standardin vaatimuksia organisaation laadunhallintajärjestelmään / toimintaan
  • analysoidaan nykyinen tilanne ja lisätään tarvittava toiminta/tiedon hallinta

Laadunhallintajärjestelmä on organisaation tapa varmistaa toiminnan laatu ja saavuttaa toivottu asiakastyytyväisyys.

4. Käyttöönotto ja hallinta

Toimitaan laadunhallintajärjestelmän mukaisesti ja hallitaan osaamista

  • osaamisen ja koulutuksen määrittäminen ja hallinta
  • sisäiset auditoinnit ja johdon katselmukset
  • toiminnan poikkeamien aito hyödyntäminen
  • riskien ja mahdollisuuksien hallinta
  • sen todentaminen, että prosessit tuottavat halutut tulokset (luotettavat tiedot päätöksenteon tueksi)
5. Päätös sertifioinnista

Kolmannen osapuolen myöntämä sertifiointi on tapa osoittaa organisaation nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille, että organisaatio tuottaa johdonmukaisesti vaatimusten mukaisia tuotteita ja palveluja. Hankintasopimuksen mukaisesti suunnitellaan sertifioinnin käytännöt ja auditointeihin käytettävät ajat.


ESIAUDITOINTI

Esiauditoinnissa arvioidaan sertifiointivalmiutta. Tilaisuudessa voidaan jättää toimenpiteitä vaativia seikkoja.


SERTIFIOINTIAUDITOINTI

Sertifiointiauditoinnin tavoitteena on sertifikaatin myöntäminen kriteerien mukaisesti.

1. SEURANTA-AUDITOINTI

Tarkastellaan ja arvioidaan jatkuvan parantamisen käytänteiden toteutumista.

2. SEURANTA-AUDITOINTI

Tarkastellaan ja arvioidaan jatkuvan parantamisen käytänteiden toteutumista. Sertifiointijakso kestää 3 vuotta, jonka jälkeen tapahtuu uudelleen sertifiointi.

Kati Räätäri

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

user
Kati Räätäri
Myyntijohtaja
contact-email
kati.raatari@labquality.com
+358 40 6627 688

Yhteydenotto

Tutustu palveluihimme

ISO 13485
QMS
Certification

ISO 13485

Labquality tarjoaa lääkinnällisten laitteiden valmistajille apua laadunhallintajärjestelmien (QMS) perustamisessa.

Read more
IVDR-vaatimusten mukaisuus omavalmisteille
Certification

IVDR-vaatimusten mukaisuus omavalmisteille

Uutta in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden asetusta (IVDR) tulee noudattaa vaiheittain 26.5.2022 alkaen.

Read more
SHQS-laatuohjelma
Certification
SHQS

SHQS-laatuohjelma

SHQS on sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön tarkoitettu johtamista ja prosessien jatkuvaa kehittämistä tukeva laatujohtamisen työkalu.

Read more
ISO 14001
Auditing services
Certification

ISO 14001

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän käyttö organisaatiossa varmistaa ympäristönäkökohdat huomioivan johtamisen, riskienhallinnan ja prosessien kehittämisen.

Read more
ISO 27001
Certification

ISO 27001

Tietoturvan ja tietoturvajärjestelmän sertifikaatti ISO 27001 vakuuttaa asiakkaat ja sidosryhmät siitä, että tietoturvariskien hallinta on kunnossa. 

Read more
Auditointi- ja sertifiointiprosessit
Auditing services
Certification

Auditointi- ja sertifiointiprosessit

Tutustu Labqualityn auditointi- ja sertifiointiprosesseihin.

Read more
SFS-EN 15224
Auditing services
Certification

SFS-EN 15224

Kehitä potilasturvallisuutta ja kliinisiä prosesseja SFS-EN 15224 laadunhallintajärjestelmän avulla. Labquality on akkreditoitu sertifioija.

Read more
Riskienhallinta ISO 14971
Auditing services
Certification

Riskienhallinta ISO 14971

Labquality tarjoaa lääkinnällisten laitteiden valmistajille apua riskinhallintajärjestelmän perustamisessa sekä riskinhallinta-asiakirjojen laatimisessa.

Read more

Viimeisimmät uutiset

19.09.2023

Ilmoittaudu vieritutkimusten laatutyön workshopiin

Järjestämme Vieritutkimuspäivänä tällä kertaa perinteisten luentojen lisäksi workshopin, jossa pääset keskustelemaan vieritutkimusten laatutyöstä.
Lue lisää
15.09.2023

Kokeile EKG-kierrosta ilmaiseksi!

Labquality tarjoaa uusille tilaajille mahdollisuuden kokeilla ilmaiseksi elektrokardiografian ulkoista laadunarviointikierrosta.
Lue lisää
01.09.2023

Tervetuloa Labquality Days 2024 -kongressiin!

Kongressin tieteellinen ohjelma on nyt julkaistu ja ilmoittautuminen on auki!
Lue lisää
07.08.2023

Ehdota vuoden vieritutkimusosaajaa

Valtakunnallisena Vieritutkimuspäivänä palkitaan jo toista kertaa vuoden vieritutkimusosaaja.
Lue lisää
10.07.2023

Uudet pilottikierrokset on julkaistu!

Tarjoamme neljä uutta EQA-pilottitutkimusta kesäloman jälkeen! Pilotit ovat ilmaisia ​​rajoitetulle osallistujamäärälle.
Lue lisää

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla uusista tuotteista, palveluista, koulutuksista ja tapahtumista!