Skip to content
menu-icon-lq
close-icon-lq

ISO 9001

Varmista organisaatiosi kilpailukyky ja toivottu laatu ISO 9001 -johtamisjärjestelmästandardilla.

ISO 9001 -standardi sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa

ISO 9001 -johtamisjärjestelmästandardia käytetään laajasti erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa toimintasektorista, koosta ja niiden tuottamista palveluista riippumatta. 

Vaikuttava laadunhallinta on yksi organisaation keskeinen kriittinen menestystekijä. Standardiperusteinen johtamisjärjestelmä luo rakenteet pitkäkestoiseen ja laadukkaaseen, taloudellisesti kannattavaan sekä panostukset ja resurssit parhaalla mahdollisella tavalla käytössä olevaan palvelutuotantoon.

Standardinmukainen toiminta

ISO 9001 -standardin mukainen toiminta osoittaa, että organisaation toiminta on laadukasta ja korkeaa asiakas-, potilas- ja sidosryhmätyytyväisyyttä edistävää.

Sertifiointi

Sertifiointi on tapa saada oman toiminnan laadukkuus ja tuloksellisuus julki nähtäväksi objektiivisen ja riippumattoman sertifioijan toimesta. Labquality on FINASin akkreditoima ISO 9001 -standardin sertifioija.

Sertifiointiprosessi

Tutustu Labqualityn sertifiointiprosesseihin.

LUE LISÄÄ →

 

Sertifiointiprosessin vaiheet

1. Päätös laadunhallintajärjestelmän käyttöönotosta

Päätös standardipohjaisen laadunhallintajärjestelmän käyttöönotosta lähtee aina ylimmältä johdolta ja heidän sitoutumisestaan laadunhallintajärjestelmän käyttöön. Valittavan laadunhallintastandardin, kuten esim. ISO 9001, ja sen perusteella rakennettavan laadunhallintajärjestelmän tulee tukea organisaation strategian sisältöä/strategiaa ja auttaa asetettuja tavoitteita/asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Laadunhallintajärjestelmästä voidaan käyttää useita eri termejä/nimityksiä: mm. johtamisjärjestelmä, laadunhallintajärjestelmä, toimintajärjestelmä, toiminnanohjausjärjestelmä. Standardit eivät edellytä tietyn sanaston/termistön käyttöönottoa. Käytettävien termien valinta on organisaation oma valinta.

2. Organisaation toimintaprosessien tunnistaminen

Sertifiointia suunnittelevan yrityksen tai organisaation tuottama palvelu on lähtökohtana ydinprosessien valinnalle ja niiden kuvaamiselle. Ydin- ja tukiprosessien välinen vuorovaikutus selvitetään ja kuvataan. Prosessit ovat ketjutoimintoja, esim. sydänpotilaan hoitopolku. Prosessia ja prosessin kulkua pitää pystyä arvioimaan.

3. Laadunhallintajärjestelmän määrittely ja rakentaminen

Organisaation oman laadunhallintajärjestelmän määrittely ja rakentaminen

  • perehdytään valitun standardin vaatimuksiin
  • verrataan standardin vaatimuksia organisaation laadunhallintajärjestelmään / toimintaan
  • analysoidaan nykyinen tilanne ja lisätään ja päivitetään tarvittava toiminta/tiedon hallinta

Laadunhallintajärjestelmä on organisaation tapa varmistaa toiminnan laatu ja vaatimuksenmukaisuus sekä saavuttaa tavoiteltu asiakastyytyväisyys.

4. Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto ja hallinta

Toimitaan rakennetun laadunhallintajärjestelmän mukaisesti ja hallitaan osaamista

  • osaamisen ja koulutuksen määrittäminen ja hallinta
  • sisäiset auditoinnit ja johdon katselmukset
  • toiminnan poikkeamien aito hyödyntäminen
  • riskien ja mahdollisuuksien hallinta
  • varmistetaan, että prosessit tuottavat halutut tulokset (luotettavat tiedot päätöksenteon tueksi)
5. Päätös laadunhallintajärjestelmän sertifioinnista

Organisaatio hakee sertifiointia laadunhallintajärjestelmälleen, kun se on toiminut sen mukaisesti ja haluaa saada ulkopuolisen tahon tekemän arvion toimintansa nykytilasta. Ulkopuolisen tahon, kuten akkreditoidun sertifiointielimen, myöntämä sertifikaatti on tapa osoittaa organisaation nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille, että organisaatio tuottaa johdonmukaisesti vaatimustenmukaisia tuotteita ja palveluja.

Sertifiointielimen valinnan jälkeen tehdään sertifioinnin hankintapäätös ja -sopimus, jonka mukaisesti suunnitellaan sertifioinnin käytännöt ja auditointeihin käytettävät ajat.

Kati Räätäri

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

user
Kati Räätäri
Head of Sales
contact-email
kati.raatari@labquality.com
+358 40 6627 688

Yhteydenotto

Viimeisimmät uutiset

15.07.2024

Valtakunnallinen vieritutkimuspäivä lähestyy – Esittelyssä näytteilleasettaja Mediq

Mediq osallistuu vieritutkimuspäivän näyttelyyn vuosittain - lue miksi!
Lue lisää
09.07.2024

Rekrykoulutus avaa ovia – Antin kokemus Top Expert -rekrykoulutuksesta

Antti kertoo kokemuksistaan Top Expert -rekrykoulutuksesta ja sen hyödyistä.
Lue lisää
01.07.2024

Health Tech Top Expert -rekrykoulutuksen haku nyt auki!

Haaveiletko uudesta urasta terveysteknologian alalla? Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueen yritykset etsivät joukkoonsa uutta Top Expertiä esimerkiksi projekti- ja markkinointiosaajien rooleihin.
Lue lisää
18.06.2024

Mikä on ISO 15189 -standardi?

ISO 15189 määrittelee vaatimukset lääketieteellisten laboratorioiden pätevyydelle ja laadunhallinnalle.
Lue lisää
17.06.2024

Esperi Caren Eeva Ketola LaatuAreenassa

Esperi Care Oy:n laatujohtaja Eeva Ketola puhuu laatutiedolla johtamisen vaikuttavuudesta tämän vuoden LaatuAreenassa.
Lue lisää

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla uusista tuotteista, palveluista, koulutuksista ja tapahtumista!