Skip to content
menu-icon-lq
close-icon-lq

Ratkaisut vieritestiyksiköille

Tarjoamme vieritestiyksiköille ja vieritestauksesta vastaaville henkilöille laajan valikoiman korkeatasoisia palveluita, jotka auttavat ylläpitämään ja parantamaan vieritestauksen laatua.

Vieritestiyksiköiden laadun ja osaamisen varmistaminen

Hoitotyön ja hoidon tarpeen arvioinnin tukena käytetään usein pikatestejä eli vieritutkimuksia, joilla pyritään nopeuttamaan ja optimoimaan potilaan hoitoprosessia. Pikatutkimuksia tehdään hyvin moninaisissa toimintaympäristöissä kuten ensihoidossa, kotihoidossa ja akuuttiosastoilla. Meillä on vuosikymmenien kokemus palveluiden tarjoamisesta juuri tälle osa-alueelle.

Vieritestisuositus ja vieritutkimuspassit ovat suomalaisten asiantuntijoiden luomat korkeatasoiset oppimateriaalit vieritutkimusten laadunvarmistukseen. Palvelukokonaisuus on tarkoitettu sekä vieritutkimuksista vastaaville asiantuntijoille että vieritutkimuksia suorittaville terveydenhuollon ammattilaisille.

Osaamisen varmistaminen

Peruskoulutus ei aina vastaa nykypäivän työelämän ja työtehtävien vaatimaa osaamistasoa. Oppiminen tulisi varmistaa, jotta organisaatio voi varmistua yksilöiden riittävästä osaamisen tasosta. Osaavalla henkilökunnalla varmistetaan potilasturvallisuus ja hoidon laatu.

Palvelumme sisältää kohdennettuja verkkokursseja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille mm. vieritutkimuksiin ja näytteenottoon liittyen. Verkkokurssimme sisältävät täydennyskoulutusosuuden ja tentin. Kursseillamme panostamme sisällön laatuun, rakenteeseen ja oppimiskokemukseen.

Asiakkaitamme ovat kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot. Palvelemme muun muassa kotisairaanhoitoa, työterveysyksiköitä, ensihoitoa, vanhuspalveluyksiköitä, neuvoloita ja oppilasterveydenhuolto. Palvelumme toimii myös tukilaboratorio-palveluita täydentävänä osana.

Tutustu palveluihimme

600x350 categories-5
Osaamisen tunnistaminen

Osaamistesti

Ammattihenkilöstön vieritestiosaaminen tulisi tunnistaa, jotta mahdollisiin osaamisvajeisiin voidaan reagoida. Tarjoamme maksuttoman osaamistestin henkilöstön osaamiskuilujen havainnoimiseksi. Osaamistestin avulla saatte tietoa juuri teidän yksikkönne koulutustarpeista visuaalisessa muodossa.

600x350 categories-7
Osaamisen varmistaminen

Vieritutkimuspassit

Kun pikatesteihin liittyvä koulutustarve on todennettu, on aika kerrata teoriaa ja varmistaa osaaminen. Tuotamme sisällöllisesti laadukkaan ja laajan oppimiskokemuksen, joka sisältää tutkimusprosessin kaikki vaiheet. Digitaalinen oppimisympäristömme mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun juuri omiin tarpeisiin räätälöidysti.

600x350 categories-4
Suositus

Vieritestisuositus

Labquality ylläpitää kansallista vieritestisuositusta. Maksuton vieritestisuositus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille ja työntekijöille. Suositus antaa kattavan teoriapohjan laadukkaiden vieritutkimusten tekemiseen ja ohjeita käytännön työhön.

600x350 categories-6
osaamisen ylläpito

Vieritutkimuspäivä

Vieritutkimuksiin keskittyvä käytännönläheinen koulutustapahtuma kerää yhteen terveydenhuollon parissa työskenteleviä hoitoalan ammattilaisia.

Tarjoamme myös

trainings-4

Koulutukset ja tapahtumat

Tarjoamme koulutuksia laboratorioalan ammattilaisille ja järjestämme vuosittain asiantuntijatapahtumia, joissa on loistavat verkostoitumismahdollisuudet ja ajankohtaisimmat puheenaiheet.

600x350 categories-20

Ulkoinen laadunarviointi

Ulkoisen laadunarvioinnin (lyh. EQA, External Quality Assessment) avulla verrataan oman yksikön saamaa tulosta muiden samaa tutkimusta tekevien suoritukseen. Tarkoituksena on varmistaa, että potilas saa saman tuloksen riippumatta tekijästä tai käyttöympäristöstä. Lisäksi tuloksista voidaan päätellä, että laite ja reagenssit ovat olleet toimivia näytteen tekohetkellä.

Viimeisimmät uutiset

04.03.2024

Miten poikkemat voi kääntää muutosvoimaksi?

Lue filosofian tohtori Katri Mustosen haastattelu poikkeamista ja muutosten hallinnasta sekä uudesta koulutuksestamme.
Lue lisää
25.01.2024

Asiakastapaus: Sydänsairaalan laadunhallintajärjestelmän sertifiointi

Vuoden 2023 lopussa Sydänsairaala läpäisi kiitettävin tuloksin uudelleensertifioinnin, ja yritykselle myönnettiin päivitetyt SFS-EN 15224- ja ISO 9001 -standardien mukaiset laatusertifikaatit.
Lue lisää
30.11.2023

Mérieux Equity Partners on ostanut osake-enemmistön Labquality Oy:stä

Mérieux Equity Partners tähtää investoinnillaan Labqualityn kliinisten tutkimuksien (CRO) ja ulkoisen laadunarvioinnin (EQA) liiketoimintojen kansainväliseen kasvattamiseen. Cor Group jatkaa yhtiön vähemmistöosakkaana ja investoi jatkossakin yhtiön kasvuun.
Lue lisää
23.11.2023

Kevään 2024 koulutukset on julkaistu!

Valikoimastamme löydät koulutuksia niin näytteenotosta, laadunhallintajärjestelmistä kuin lääkinnällisten laitteiden regulaatiosta.
Lue lisää
20.11.2023

Avoin työpaikka: Quality and Regulatory Affairs Manager

Haemme kokenutta lääkinnällisten laitteiden laatu- ja regulaatioasiantuntijaa vakituiseen, kokoaikaiseen työsuhteeseen.
Lue lisää
Miia Kämppi

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

user
Miia Kämppi
Training Manager
contact-email
miia.kamppi@labquality.com

Yhteydenotto