Skip to content
menu-icon-lq
close-icon-lq

Vieritutkimus

Vieritestit (puhekielessä usein pikatestit) ovat nimensä mukaan testejä, joita tehdään potilaan lähellä ja testin tulos saadaan nopeasti. Niiden avulla pyritään nopeuttamaan potilaan pääsyä oikeanlaiseen hoitoon. Vieritestejä tehdään mm. päivystyksessä, ensihoidossa, kotisairaanhoidossa, työterveyshuollossa ja neuvoloissa. Useimmiten vieritutkimuksia tekevät bioanalyytikot, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, lähihoitajat ja kätilöt.

Vieritutkimuksilla haetaan potilaan tilan nopeaa arviointia ja mahdollista hoitoon ohjausta. Testaukseen liittyy useita virhelähteitä, jotka on otettava huomioon sillä virheellinen tulos voi johtaa vakaviinkin hoitovirheisiin. Vain laadukkaalla näytteenotolla ja testauksella voidaan taata potilaan oikeanlainen hoito.

Tarjoamme tukea, tietoa ja koulusta vieritestien laadukkaaseen tekemiseen. Tutustumalla vieritestisuositukseen, osallistumalla koulutuksiimme, varmentamalla ammattihenkilöstön osaaminen verkkokurssien eli Vieritutkimuspassien avulla sekä osallistumalla vieritestien ulkoisiin laaduntarkkailukierroksiin voit olennaisesti parantaa organisaatiosi asiakas- ja potilasturvallisuutta.

separator-cyan-thickness2

Oletko vieritestien tekijä?

Varmenna ja täydennä osaamistasi
labquality-icons-purple (2)

Vieritestisuositus

on kaikille avoin, alan asiantuntijoiden tekemä suositus vieritestaamisen parhaista käytänteistä.

labquality-icons-purple (18)

Vieritutkimuspäivä

on täydennyskoulutus kaikille vieritutkimusten parissa työskenteleville.

 

labquality-icons-purple (11)

Vieritutkimuspassi

Varmista vieritestauksen osaaminen verkkokurssien avulla.

Laboratorioille

Vieritestitulosten laadunarviointiin

600x350 categories-19

Ulkoinen laadunarviointi

tarjoaa tukea mittaustulosten laadun varmistamiseen.

Miia Kämppi

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

user
Miia Kämppi
Head of Training
contact-email
miia.kamppi@labquality.com
+358 40 648 2009

Yhteydenotto