Skip to content
menu-icon-lq
close-icon-lq

ISO 14001

Sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä on osoitus organisaation vastuusta ja arvostuksesta ympäristöä kohtaan.  

ISO 14001 -standardi antaa selkeät raamit ympäristöjohtamiselle 

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän käyttö organisaatiossa varmistaa ympäristönäkökohdat huomioivan johtamisen, riskienhallinnan ja prosessien kehittämisen.
Paranna toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta ympäristötekijät huomioiden.
 

Ulkoiset auditoinnit varmistavat, että ympäristönäkökohdat toteutuvat toiminnan ja päätöksenteon kaikilla tasoilla ja huomioi, että toiminnan kehittämiseen on integroitu toiminnan ympäristövaikutusten arviointi.   

Kattavan pätevyyden omaavat auditoijat tekevät asiakkaan toiveesta ulkoiset auditoinnit myös useamman standardin samanaikaisena auditointina.

Sertifioitu ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä on osoitus organisaation vastuusta ja arvostuksesta ympäristöä kohtaan.  

Sertifiointiprosessin vaiheet

1. Organisaation strateginen päätös

Päätös laadunhallintajärjestelmän käyttöönotosta lähtee aina ylimmältä johdolta ja heidän sitoutumisestaan laadunhallintajärjestelmän käyttöön. Valittavan laadunhallintajärjestelmän tulee tukea organisaation strategian sisältöä ja asetettuja tavoitteita.

Laadunhallintajärjestelmästä voidaan käyttää useita eri termejä: mm. johtamisjärjestelmä, laadunhallintajärjestelmä, toiminnanohjausjärjestelmä. Standardit eivät edellytä tietyn sanaston käyttöönottoa. Käytettävien termien valinta on organisaation oma valinta.

2. Määrittelytekninen päätös

Ydinprosessien ja muiden kriittisten prosessien määrittelytekninen päätös laadunhallintajärjestelmän noudattamiseksi.

Yrityksen tuottama palvelu tai tuotteet ovat lähtökohtana ydinprosessien valinnalle ja niiden kuvaamiselle. Eri prosessien välinen vuorovaikutus tulee kuvata. Prosessit ovat ketjutoimintoja, esim. sydänpotilaan hoitopolku. Prosessia ja prosessin kulkua pitää pystyä arvioimaan.

3. Laadunhallintajärjestelmä

Organisaation oman laadunhallintajärjestelmän määrittely ja rakentaminen

  • perehdytään valitun standardin vaatimuksiin
  • verrataan standardin vaatimuksia organisaation laadunhallintajärjestelmään / toimintaan
  • analysoidaan nykyinen tilanne ja lisätään tarvittava toiminta/tiedon hallinta

Laadunhallintajärjestelmä on organisaation tapa varmistaa toiminnan laatu ja saavuttaa toivottu asiakastyytyväisyys.

4. Käyttöönotto ja hallinta

Toimitaan laadunhallintajärjestelmän mukaisesti ja hallitaan osaamista

  • osaamisen ja koulutuksen määrittäminen ja hallinta
  • sisäiset auditoinnit ja johdon katselmukset
  • toiminnan poikkeamien aito hyödyntäminen
  • riskien ja mahdollisuuksien hallinta
  • sen todentaminen, että prosessit tuottavat halutut tulokset (luotettavat tiedot päätöksenteon tueksi)
5. Päätös sertifioinnista

Kolmannen osapuolen myöntämä sertifiointi on tapa osoittaa organisaation nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille, että organisaatio tuottaa johdonmukaisesti vaatimusten mukaisia tuotteita ja palveluja. Hankintasopimuksen mukaisesti suunnitellaan sertifioinnin käytännöt ja auditointeihin käytettävät ajat.


ESIAUDITOINTI

Esiauditoinnissa arvioidaan sertifiointivalmiutta. Tilaisuudessa voidaan jättää toimenpiteitä vaativia seikkoja.


SERTIFIOINTIAUDITOINTI

Sertifiointiauditoinnin tavoitteena on sertifikaatin myöntäminen kriteerien mukaisesti.

1. SEURANTA-AUDITOINTI

Tarkastellaan ja arvioidaan jatkuvan parantamisen käytänteiden toteutumista.

2. SEURANTA-AUDITOINTI

Tarkastellaan ja arvioidaan jatkuvan parantamisen käytänteiden toteutumista. Sertifiointijakso kestää 3 vuotta, jonka jälkeen tapahtuu uudelleen sertifiointi.

Kati Räätäri

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

user
Kati Räätäri
Head of Sales
contact-email
kati.raatari@labquality.com
+358 40 6627 688

Yhteydenotto

Tutustu palveluihimme

ISO 13485
QMS
Certification

ISO 13485

Labquality tarjoaa lääkinnällisten laitteiden valmistajille apua laadunhallintajärjestelmien (QMS) perustamisessa.

Read more
EU MDR ja IVDR
QA/RA Services
Auditing services

EU MDR ja IVDR

Labquality auttaa lääkinnällisten laitteiden valmistajia ymmärtämään muuttuvia säädöksiä, jotka määrittävät niiden laatu- ja turvallisuusstandardit.

Read more
MDSAP Mock Audit
Auditing services

MDSAP harjoitusauditointi

If you want to evaluate the readiness of your quality management system for an MDSAP audit, Labquality can conduct an MDSAP mock audit for you.

Read more
Sisäiset ja toimittajien auditoinnit
Auditing services

Sisäiset ja toimittajien auditoinnit

Labquality tarjoaa lääkinnällisten laitteiden valmistajille sisäisiä auditointipalveluja.

Read more
IVDR-vaatimusten mukaisuus omavalmisteille
Certification

IVDR-vaatimusten mukaisuus omavalmisteille

Uutta in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden asetusta (IVDR) tulee noudattaa vaiheittain 26.5.2022 alkaen.

Read more
SHQS-standardi
Certification
SHQS

SHQS-laatuohjelma

SHQS on sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön tarkoitettu johtamista ja prosessien jatkuvaa kehittämistä tukeva laatujohtamisen työkalu.

Read more
ISO 27001
Certification

ISO 27001

Tietoturvan ja tietoturvajärjestelmän sertifikaatti ISO 27001 vakuuttaa asiakkaat ja sidosryhmät siitä, että tietoturvariskien hallinta on kunnossa. 

Read more
ISO 9001
Certification

ISO 9001

Varmista organisaatiosi kilpailukyky ja laatu ISO 9001 -johtamisjärjestelmästandardilla. Labquality on akkreditoitu ISO 9001 -standardin sertifioija.

Read more
Säteilynkäytön kliiniset auditoinnit
Auditing services

Säteilynkäytön kliiniset auditoinnit

Tarjoamme suositusten mukaisia kliinisiä auditointeja ja koulutamme sisäisten auditointien tekemiseen. 

Read more
Sertifiointiprosessi
Auditing services
Certification

Auditointi- ja sertifiointiprosessit

Tutustu Labqualityn sertifiointiprosessiin.

Read more
SFS-EN 15224
Auditing services
Certification

SFS-EN 15224

Kehitä potilasturvallisuutta ja kliinisiä prosesseja SFS-EN 15224 laadunhallintajärjestelmän avulla. Labquality on akkreditoitu sertifioija.

Read more
Riskienhallinta ISO 14971
Auditing services
Certification

Riskienhallinta ISO 14971

Labquality tarjoaa lääkinnällisten laitteiden valmistajille apua riskinhallintajärjestelmän perustamisessa sekä riskinhallinta-asiakirjojen laatimisessa.

Read more

Viimeisimmät uutiset

Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 27.-29.5.2024
16.05.2024

Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 27.-29.5.2024

Tavataan Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivillä 27.-29.5.2024!
Lue lisää
13.05.2024

TTL:n Jaana Laitinen pitää LaatuAreenan keynote-luennon

Jaana Laitinen pitää LaatuAreenan keynote-luennon laadun tekijöiden johtamisesta.
Lue lisää
10.05.2024

Regulatory Essentials in Health Tech on helposti tilattavien on-demand -koulutusten sarja

Koulutusten avulla opit ymmärtämään terveysteknologian sääntelyä. On-demand -koulutukset voit katsoa missä ja milloin vain!
Lue lisää
07.05.2024

LaatuAreena 2024 - Early bird

Hyödynnä LaatuAreenan early bird -hinta 20. kesäkuuta 2024 mennessä! 21. kesäkuuta lippujen hinnat nousevat.
Lue lisää
30.04.2024

STM:n uusi asetus korostaa sote-henkilöstön täydennyskoulutusta

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut asetuksen, joka korostaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksen suunnitelmallisuutta ja laatua.
Lue lisää

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla uusista tuotteista, palveluista, koulutuksista ja tapahtumista!