Skip to content
menu-icon-lq
close-icon-lq

Asiakastapaus

Laadunhallintajärjestelmän sertifioinnin vaikutus Sydänsairaalan toimintaan

Sydänpotilaiden erikoissairaanhoidon palveluja tuottava Sydänsairaala on tehnyt merkittäviä panostuksia laadunhallintaan tavoitteenaan olla valituin, vaikuttavin ja vastuullisin hoitopaikka sydänpotilaille. Laadunhallintajärjestelmän sertifiointiprosessi on ollut tärkeä osa tätä tavoitetta.

Vuoden 2023 lopussa Sydänsairaala läpäisi kiitettävin tuloksin uudelleensertifioinnin, ja yritykselle myönnettiin päivitetyt SFS-EN 15224- ja ISO 9001 -standardien mukaiset laatusertifikaatit. Labquality toimi uudelleensertifioinnin auditoivana tahona.

Laatusertifiointi kattaa sekä kardiologisten että sydän- ja rintaelinkirurgisten potilaiden tutkimukset, hoidon ja vastaanottopalvelut Sydänsairaalan kaikissa toimipisteissä Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Kanta-Hämeessä. SFS-EN 15224 -laatustandardi on kehitetty erityisesti terveydenhuollon organisaatioiden toiminnan arvioimiseen.

Sydänsairaalan laatupäällikkö Matti Ollila ja anestesia- ja tehopalvelujen palvelujohtaja Timo Porkkala kertovat kokemuksestaan laadunhallintajärjestelmän sertifioinnista ja sen tuomista hyödyistä terveydenhuoltoalan organisaatiolle.

separator-cyan-thickness2
Sertifiointiprosessin tausta ja aloitus

”Aloimme harkita laadunhallintajärjestelmän sertifiointia vuoden 2018 tienoilla. Keskustelimme sen tuomista hyödyistä, ja mietimme, miten se auttaisi meitä vastaamaan esimerkiksi sote-uudistuksen mukanaan tuomiin vaatimuksiin. Keskustelimme myös organisaation kasvun aiheuttamista haasteista ja laadun kehittämisen tarpeesta. Halusimme varmistaa, että laadunhallintamme on todistetusti korkeatasoista ja tunnustettua”, Matti Ollila kuvailee lähtötilannetta.

quotation-mark
Päätös uudelleen sertifiointiin osallistumisesta oli selvä. Olemme hyötyneet edellisestä sertifikaatista merkittävästi, mikä motivoi jatkamaan laadun kehittämistä ja ylläpitämistä.

Jo ennen sertifiointia Sydänsairaalan toiminta on ollut Ollilan mukaan laadukasta ja järjestelmällistä. Auditointi ja sertifiointi ovat kuitenkin tuoneet toimintaan lisää systemaattisuutta, parempia johtamiskäytäntöjä sekä toimintamallien ja ohjeistusten dokumentointia.

”Päätös uudelleen sertifiointiin osallistumisesta oli selvä. Olemme hyötyneet edellisestä sertifikaatista merkittävästi, mikä motivoi jatkamaan laadun kehittämistä ja ylläpitämistä”, Ollila sanoo.

Ensimmäinen sertifiointiprosessi vaati aluksi paljon valmistelua ja uuden oppimista sekä viestintää organisaation sisällä. Oman haasteensa toi koronaepidemia, sillä auditointikokoukset oli pidettävä etänä.

"Uudelleensertifiointi oli sujuvampi, koska tiesimme mitä odottaa. Aikataulutus ja käytännön järjestelytkin menivät sujuvammin. Ensimmäisen sertifioinnin jälkeen olemme keskittyneet saavutetun tilanteen stabilointiin ja ylläpitoon”, Ollila kuvailee.

Sertifiointi auttaa tunnistamaan organisaation vahvuuksia ja kehittämiskohteita

Sekä Porkkala että Ollila korostavat sertifioinnin ja ulkoisen auditoinnin hyötyjä.

”Sertifiointi on auttanut tunnistamaan vahvuuksiamme ja kehittämiskohteitamme konkreettisesti erityisesti ulkoisen auditoinnin kautta. En usko, että olisimme tunnistaneet niitä niin hyvin ilman ulkoista auditointia. Auditoinneista saatava laatutieto on tärkeää tavoitteiden asettamisessa ja informoitujen päätösten tekemisessä”, Timo Porkkala sanoo.

Sertifiointi on tuonut Sydänsairaalalle paitsi arvokasta palautetta yrityksen toiminnasta, myös hyödyllisiä käytännön toimintamalleja.

”Esimerkiksi johdon katselmus on ollut arvokas pysähdyspaikka kokonaistilanteen tarkastelulle ja parantavien toimenpiteiden sopimiselle ja seuraamiselle”, Ollila kertoo.

Laatu on olennainen osa Sydänsairaalan toimintaa

”Laatutyö on meille olennaista, koska haluamme tarjota parasta hoitoa sydänpotilaille. Haluamme myös olla vetovoimainen työpaikka. Tämä näkyy esimerkiksi perehdytysprosessiin panostamisessa ja osaamisvaatimuksissa. Laadunhallinta auttaa meitä parantamaan toimintamme tuloksia. Laatu on perustavanlaatuista tehokkaan hoidon ja operatiivisen tehokkuuden varmistamisessa”, Ollila sanoo.

”Laatu tarkoittaa meille suunnitelmien mukaista toimintaa sekä jatkuvaa prosessien mittaamista ja parantamista. Laadunhallintajärjestelmän avulla voimme varmistaa, että toimimme suunnitellusti”, Porkkala kuvailee.

quotation-mark
Yhteistyö on ollut interaktiivista, keskustelevaa ja rakentavaa. Olemme saaneet arvokasta palautetta sekä kehityskohteista että onnistumisistamme.

Suosittelisiko Sydänsairaala Labqualitya auditointielimenä?

”Ehdottomasti suosittelisimme. Kokemuksemme on ollut myönteinen. Yhteistyö on ollut interaktiivista, keskustelevaa ja rakentavaa. Olemme saaneet arvokasta palautetta sekä kehityskohteista että onnistumisistamme”, Ollila ja Porkkala tiivistävät.

Sydänsairaalan kokemus laadunhallintajärjestelmän sertifioinnista osoittaa, että sertifiointi ei ole pelkästään todiste laadukkaasta toiminnasta, vaan myös keino parantaa ja kehittää toimintaa jatkuvasti. Sertifiointi on auttanut yritystä asettamaan ja saavuttamaan korkeat laatustandardit, mikä näkyy suoraan potilaiden hoidossa ja palvelussa

Kati Räätäri

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

user
Kati Räätäri
Head of Sales
contact-email
kati.raatari@labquality.com
+358 40 6627 688

Yhteydenotto