Skip to content
menu-icon-lq
close-icon-lq

Näkökulmia laiteverifiointeihin – asiantuntijan työkalupakki

Etusivu / Koulutukset ja tapahtumat / Näkökulmia laiteverifiointeihin – asiantuntijan työkalupakki

Uusi Näkökulmia laiteverifiointeihin – asiantuntijan työkalupakki tarjoaa sinulle laiteverifiointien parissa työskentelevälle kattavan kokonaisuuden niin perusasioita kuin vertaistukea muilta koulutukseen osallistuvilta.

Tule mukaan verkostoitumaan ja keskustelemaan aihepiirin hyvistä käytänteistä. Koulutuskokonaisuus kattaa neljä koulutusta, joihin voit osallistua erikseen tai kaikkiin yhdessä:

 1. Laiteverifiointien tilastomatematiikka
 2. Kvantitatiivisen laitteen verifiointi
 3. Mikrobiologisen laitteen verifiointi
 4. Mittausepävarmuuden huomioiminen laiteverifioinnissa

  Koulutuksista 1, 3 ja 4 voit hakea erikoislääkäreiden koulutuspisteitä (KOPI) kliinisen mikrobiologian osa-alueelta!

Koulutuksen sisältö

 • Kurssilla käsiteltävät asiat: menetelmävertailut, toistettavuusanalyysi, lineaarisuuden määrittäminen. Standardien vaatimukset ja niiden tilastomatemaattiset perusteet.
 • Mihin eri tarkoituksiin laiteverifiointeja tarvitaan; miten eri tyyppiset verifioinnit eroavat toisistaan
 • Tulosten käsittelyn vaihtoehtoja sekä tulosten arviointia ja johtopäätösten tekemistä (sisältää käytännön harjoituksen)
 • Laiteella tehtävien mikrobiologien menetelmien verifioinnin periaatteet ja menettelyt
 • Koulutuksessa käsitellään myös standardien SFS-EN ISO 15189 ja SFS-EN ISO/IEC 17025 validointiin ja verifiointiin liittyvät velvoitteet
 • Diagnostisen päätöksenteon keskeiset käsitteet ja siihen vaikuttavat epävarmuustekijät
 • Suositukset laatutavoitteiden määrittämiseen
 • Käytännön esimerkkejä erityyppisten kemian kvantitatiivisten tutkimusten laiteverifointitulosten arvioinnista
 • Työkaluja klinikkayhteistyöhön laiteverifiointien yhteydessä

Kouluttajat

Titta Salopuro
Titta Salopuro
FT, sairaalakemisti
Titta Salopurolla on kokemusta sairaalakemistin työstä 14 vuoden ajalta sisältäen useita laitekannan vaihdoksia verifiointeineen.
Marko Laine
Marko Laine
FT
Marko Laine on tutkimusprofessori Ilmatieteen laitoksella. Hän on erikoistunut tilastollisen ja matemaattisen mallinnuksen epävarmuuksien analyysiin. Hän toimii myös Labqualityn vertailukokeiden tilastoasiantuntijana.
Päivi Mähönen
Päivi Mähönen
FT, sairaalamikrobiologi

Minulla on sairaalamikrobiologina työskentelyn myötä karttunut laajaa kokemus erilaisten kliinisen mikrobiologian menetelmien verifioinnista. Työkokemusta on kertynyt niin perinteisten mikrobiologian menetelmien verifiointien kuin myös laiteella tehtävien tutkimusten verifioinneista. Useiden kliinisten laboratorioiden noudattamat SFS-EN ISO 15189  ja SFS-EN ISO/IEC 17025 standardit ja niihin liittyvät vaatimukset ovat minulle tuttuja.

Toimin tällä hetkellä päätyönäni sairaalamikrobiologina Vita Laboratoriot Oy:ssä. Sivutyönä toimin teknisenä arvioijana FINAS-akkreditointipalvelussa ja toimin myös kierrosasiantuntijana Labquality Oy:n järjestämillä mikrobiologian ulkoisen laadunarvioinnin kierroksilla.

Emmi Rotgers
Emmi Rotgers
LT
”Valmistun piakkoin kliinisen kemian erikoislääkäriksi ja aiemmalta uraltani minulla on pitkä kokemus biolääketieteelllisen tutkimuksen parista. Opettaminen ja ohjaaminen on intohimoni ja olen toiminut mm. kliinisenä opettajana. Viime vuosina olen syventynyt kliinisen kemian tutkimusten kliiniseen arviointiin käytännössä ja tutkimustyön kautta.”

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille lääkinnällisten laitteiden laiteverifioinnin parissa työskenteleville.

Koulutuksen käytyäsi

 • Tiedät minkä vuoksi tarvitaan tilastollista kokeiden suunnittelua ja standardien mukaisia käytäntöjä sekä ymmärrät ja tulkitset eri tilastoanalyysejä.
 • Saat kokonaiskuvan laiteverifioinnista siten, että onnistut siinä mahdollisimman tehokkaasti.
 • Pystyt laatimaan verifiointisuunnitelman ja arvioimaan verifiointituloksia sekä ymmärrät niiden merkityksen ja mahdollisesti vaadittavat jatkotoimenpiteet.
 • Ymmärrät periaatteet ja vaatimukset mikrobiologian kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten laiteella tehtävien tutkimusten osalta.
 • Osaat tulkita laiteverifiointituloksia suhteessa tutkimuksen käyttöön ja analyytin ominaisuuksiin
 • Osaat selittää mittausepävarmuuden eri komponenttien merkitystä kliinisessä päätöksenteossa ja antaa esimerkkejä tyypillisistä tilanteista.
 • Osaat laatia verifiointiraportin johtopäätöksineen.
 • Pystyt kriittisesti arvioimaan käyttämiäsi laatutavoitteita suhteessa suosituksiin ja käytännön vaatimuksiin.

Laskutus- ja peruutusehdot

Verkkokoulutusten laskutus- ja peruutusehdot voit lukea tästä.

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kaksi viikkoa (14 vuorokautta) ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 100% osallistumismaksun. Peruutukset tehdään aina kirjallisesti osoitteeseen: koulutus@labquality.fi.

Osallistuva organisaatio voi halutessaan vaihtaa osallistujaa veloituksetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ennen tilaisuutta osoitteeseen: koulutus@labquality.fi. Osallistumismaksu laskutetaan välittömästi tilaisuuden jälkeen. Koulutustilaisuus vahvistetaan osallistujalle sähköpostitse noin viikko ennen tilaisuutta.

Labquality pidättää oikeuden koulutustilaisuuden peruttamiseen liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla uusista tuotteista, palveluista, koulutuksista ja tapahtumista!