Skip to content
menu-icon-lq
close-icon-lq

SHQS:n mukainen sisäisten auditoijien koulutus

Etusivu / Koulutukset ja tapahtumat / SHQS:n mukainen sisäisten auditoijien koulutus

Social and Health Quality Standard (SHQS) on Labquality Oy:n kehittämä ja ylläpitämä laadunhallintajärjestelmän standardi sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoimen sektorille. Standardi pohjautuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntö- ja viranomaisvaatimuksiin ja kansallisiin suosituksiin sekä yleisiin laadunhallinnan periaatteisiin. SHQS-standardia hyödynnetään laadunhallintajärjestelmän rakentamisessa, sisäisissä ja ulkoisissa arvioinneissa sekä kehitystyössä organisaation eri tasoilla.

SHQS-standardi sisältää henkilöstön osallisuutta vahvistavia ja asiakas- ja potilasprosessien kehittämistä tukevia koulutuksia. Ohjelma sisältää lisäksi menettelyt laadunhallintajärjestelmän sertifiointiin ja vuosittaisiin ulkoisiin auditointeihin.

Sisäiset auditoinnit tuottavat organisaatiolle tietoa SHQS-standardin ja organisaation omien laatuvaatimusten toteutumisesta käytännössä. Sisäinen auditointi on erinomainen kehittämisen työkalu.

Koulutus on kaksipäiväinen ja koulutuspäivien välissä tehdään harjoitusauditointi omassa organisaatiossa.

Koulutuksen sisältö

Koulutuspäivä 1

  • Sisäisen auditoinnin keskeiset käsitteet ja menettelyt
  • Sisäiset auditoinnit osana organisaation laadunhallintajärjestelmää
  • SHQS-standardin mukaisen sisäisen auditoinnin vaatimukset
  • Sisäisen auditoinnin suunnittelu, toteutus ja raportointi 
  • Välitehtävän ohjeistus (harjoitusauditointi omassa organisaatiossa)

Koulutuspäivä 2

  • Välitehtävän palaute (osallistujien oma arviointi ja kouluttajan palaute)
  • Havainnot vaatimuksenmukaisuudesta auditoinnissa ja näytön varmistaminen 
  • Prosessien auditoinnin erityispiirteet
  • Sisäisen auditoijan rooli ja eettiset periaatteet

Kouluttajat

Merja Himanto
Merja Himanto
Johtava auditoija
merja.himanto@labquality.com

”Minulla on pitkä työkokemus erilaisista sosiaali -ja terveydenhuoltoalan tehtävistä. Työkokemusta on kertynyt erityisesti liiketoiminnan, henkilöstön sekä laadunhallinnan johtamisesta.

Projektityö ja laadunhallinta tuli tutuksi myös vastatessani erilaisten kliinisten lääketutkimusten koordinoinnista usean vuoden ajan.

Toimin tällä hetkellä johtavana auditoijana sekä kouluttajana Labquality Oy:ssa. Hallitsen hyvin erilaisiin sote-organisaatioihin soveltuvat laadunhallintajärjestelmät sekä niihin liittyvät vaatimukset (ISO 9001, SFS-EN 15224 sekä SHQS).”

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen organisaatioiden laadunhallinnasta vastaavat ja laadusta ja toiminnan kehittämisestä kiinnostuneet.

Koulutuksen käytyäsi

Hallitset sisäisen auditoinnin perusteet ja menettelytavat ja osaat toimia SHQS-sisäisenä auditoijana omassa organisaatiossasi. Saat kattavat perustiedot organisaation sisäiseen arviointiin ja arviointitulosten raportointiin SHQS-standardiin perustuen.

Muuta huomoitavaa

Koulutukseen osallistuvalle suositellaan, että hän on käynyt SHQS-standardi tutuksi –koulutuksen tai SHQS-menetelmäkoulutuksen tai osallistunut omassa organisaatiossa SHQS-standardin mukaiseen toimintaan mm. itsearviointeihin.

Laskutus- ja peruutusehdot

Verkkokoulutusten laskutus- ja peruutusehdot voit lukea tästä.

Koulutukseen osallistumisen voi peruuttaa kaksi viikkoa (14 vuorokautta) ennen tilaisuutta maksuttomasti. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % osallistumismaksusta, paitsi viikkoa ennen tilaisuutta tehdyistä peruutuksista perimme 100% osallistumismaksun. Peruutukset tehdään aina kirjallisesti osoitteeseen: koulutus@labquality.fi.

Osallistuva organisaatio voi halutessaan vaihtaa osallistujaa veloituksetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ennen tilaisuutta osoitteeseen: koulutus@labquality.fi. Osallistumismaksu laskutetaan välittömästi tilaisuuden jälkeen. Koulutustilaisuus vahvistetaan osallistujalle sähköpostitse noin viikko ennen tilaisuutta.

Labquality pidättää oikeuden koulutustilaisuuden peruttamiseen liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla uusista tuotteista, palveluista, koulutuksista ja tapahtumista!