Skip to content
menu-icon-lq
close-icon-lq

Tutustu uusiin yhdistelmäkierroksiin

Yhdistelmäkierrokset kattavat koko laboratoriotutkimusprosessin

Yhdistelmäkierrokset ovat kokonaan uusi lähestymistapa ulkoiseen laadunarviointiin. Uusi ohjelma yhdistää preanalyyttisen ja postanalyyttisen laadunarvioinnin perinteisiin laadunarviointikierroksiin tarjoten tuen ISO 15189 -standardin vaatimuksille.

Mitä ovat yhdistelmäkierrokset?

Yhdistelmäkierrosten avulla ulkoinen laadunarvionti laajennetaan koskemaan koko laboratorioprosessia. Perinteiset laadunarviointikierrokset ovat keskittyneet laboratorioprosessin analyyttisen vaiheen arviointiin. Yhdistelmäkierroksissa tähän lisätään pre- ja postanalyyttisen vaiheen arviointi. Näin päästään mahdollisimman lähelle oikean potilasnäytteen analysointia, kuten ISO 15189-standardi (5.6.3.1) ulkoiselta laadunarvioinnilta edellyttää.

palstakuva_ulk-la-12

Kuinka kierrokset toimivat?

Yhdistelmäkierrokset toimivat kuten perinteiset laadunarviointikierrokset. Laboratorio tai vieritestiyksikkö vastaanottaa ja analysoi edelleen näytteen, vastaa tulokset ja saa kierrosraportin nähtäväksi. Näytteen lisäksi mukana saattaa olla kierrokseen liittyvä preanalyyttinen tapausselostus, kuva tai video, johon vastaajaa pyydetään ottamaan kantaa.

Kierroksissa, jotka sisältävät tuloksen tulkinnan tai päätöksen jatkotutkimuksiin lähettämisestä, voidaan esittää vastaajalle postanalyyttinen kysymys. Tulokset esitetään kuvaajina, jolloin vastaaja voi verrata sekä analyysituloksia, että pre- ja postanalyyttisia vastauksia muiden osallistujien vastauksiin.

separator-cyan-thickness2

Yhdistelmäkierrokset

Labqualityn vuosiohjelma sisältää lähes 40 kierrosta, joissa on mukana pre-analyyttisen vaiheen tai post-analyyttisen vaiheen laadunarviointia.

Minna Kankainen

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

user
Minna Kankainen
Customer Service Manager
contact-email
minna.kankainen@labquality.com
+358 45 131 1682

Yhteydenotto